25 marca uczniowie naszego liceum uczestniczyli w XII edycji Dnia Przedsiębiorczości. Projekt był adresowany do uczniów klas 1-3 liceum. W programie wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły.

W ramach Dnia Przedsiębiorczości uczniowie odbyli jednodniową praktykę na określonym stanowisku w wybranej przez siebie firmie/instytucji pod nadzorem wyznaczonego opiekuna. Przy realizacji projektu udało się nawiązać współpracę z blisko 20 firmami prywatnymi, instytucjami i urzędami publicznymi. Wśród firm/instytucji biorących udział w programie można wymienić między innymi:

  • Polskie Radio S. A.
  • Instytut – „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalej im. Alcide De Gasperi
  • Instytut Lotnictwa

Dzięki życzliwości, pomocy i zaangażowaniu przedstawicieli firm nasi uczniowie mogli już teraz w praktyce zapoznać się ze swoim wymarzonym zawodem i tym samym zweryfikować swoje wyobrażenie o nim. Największym zainteresowaniem uczniów podobnie do zeszłorocznej edycji cieszyły się zawody z branży informatycznej, finansowej oraz administracyjnej. Wśród najczęściej wybieranych stanowisk przez uczniów można wymienić następujące: asystent, specjalista IT, webmaster, projektant, pracownik administracji, programista, tester aplikacji itp.