Młodzież z LO Staszica i Czackiego w ramach Zwolnionych z Teorii robi projekt społeczny po lekcjach!

„Starsi nie samotni” to projekt, który ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, przełamywanie stereotypów i barier międzypokoleniowych poprzez spotkania seniorów z młodzieżą, wspólne rozmowy i zabawy, a także zapoznanie młodzieży z warunkami życia seniorów i pokazanie sposobów pomocy poprzez przeprowadzenie w szkołach prezentacji i zorganizowanie akcji na facebook’u.

Patronat nad projektem objęła Młodzieżowa Rada m. st. Warszawy, a partnerzy to m. in. Fundacja Zwalcz Nudę oraz Co nieco Cafe.

Do tej pory udało się zorganizować spotkanie opłatkowe oraz wydarzenie „Młodzi dla Seniorów – kulturalnie!”, a już 22.02 ruszyła akcja na facebook’u „Bliżej Starszego Człowieka” – do której w każdej chwili możesz się dołączyć.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o projekcie, zobaczyć, co już udało się zrobić, zapraszamy na fanpage oraz stronę internetową.

Zobaczcie, jak to wygląda, włączcie się w akcję na fb i może w przyszłym roku to Wy zrobicie projekt społeczny?