Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych Warszawy do wzięcia udziału w XXVII Festiwalu Poezji Współczesnej.

Zgłoszenia własnych 5 utworów o dowolnej tematyce z zaznaczeniem podstawowych informacji o autorze:

  • nazwę szkoły do której uczęszcza autor,
  • klasę i jej profil,
  • imię i nazwisko lub godło,
  • numer telefonu, e-mail,
  • oświadczenie o treści:

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przesłanych wierszy na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. 133, poz. 883 ze zm.)”

należy do 1 kwietnia 2015 r. przesłać na adres festiwal.poezji@staszic.waw.pl lub ewentualnie dostarczyć osobiście do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica, ul. Nowowiejska 37a (zapisane na pendrivie lub płycie CD). Uprzejmie informujemy, że przesłanych tekstów nie zwracamy.

Lista twórców zakwalifikowanych do Konkursu oraz terminy warsztatów artystycznych zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły w dniu 9 kwietnia 2015 r. Twórcy prezentują w Finale Festiwalu 3 wybrane przez siebie teksty spośród 5 zgłoszonych wierszy. Finał Festiwalu odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. w auli Liceum o godz. 18:00.

W jury Konkursu Festiwalu zapowiedzieli swój udział wybitni przedstawiciele światakultury i sztuki. Sponsorzy fundują wyjątkowo atrakcyjne nagrody.