16 stycznia odbyła się druga tura wyborów na Prezydenta Samorządu Uczniowskiego.

Oddano 292 głosy, z czego 21 unieważniono. Frekwencja wyniosła 55,68%.

Liczba i procent głosów oddanych na poszczególnych kandydatów (alfabetycznie):
1. Krystyna Dryjańska - 140 (48%)
2. Tomasz Schmidt – 131 (45%)

Prezydentem Samorządu Uczniowskiego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie w kadencji 2015 zostaje Krystyna Dryjańska.