W intencji
Ś P

Stanisława Staszica,
Dyrektorów, Nauczycieli,
Wychowawców
i
Pracowników

oraz
Wychowanków

Szkoły Realnej, Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica,
TPD 2, XIV LO im. K. Gottwalda,
XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

w 109. rocznicę utworzenia Szkoły

11 stycznia 2015 roku o godzinie 19.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta w dawnym
kościele szkolnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
przy ulicy Emilii Plater róg Wspólnej

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. S. Staszica
w Warszawie