Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym, organizowanym we współpracy z Akademiskim Radiem Kampus 97,1 FM. Głównym celem akcji jest aktywizacja młodych ludzi, polegająca na wspieraniu rozwoju ich praktycznych umiejętności przez przekazanie im konkretnej wiedzy i udostępnienie im prawdziwych, profesjonalnych narzędzi komunikacyjnych (praca w studio radiowym, sprzęt radiowy, szkolenia z dziennikarstwa i reporterstwa).

Akademia w Eterze - mechanika akcji

KROK 1

Liceum typuje do 25 osób, które na miesiąc zawiązują unikatową redakcję radiową im. Liceum.

KROK 2

  • Przedstawiciele powołanej redakcji biorą udział w specjalnie dla nich organizowanych kolegiach redakcyjnych w siedzibie Akademickiego Radia Kampus (ul. Bednarska 2/4).
  • Otrzymują szkolenia medialne z zakresu warsztatu mikrofonowego, dziennikarskiego i reporterskiego.
  • Pod okiem koordynatora radiowego przygotowują materiały audio, ucząc się praktycznego zdobywania newsów, realizacji dźwięku, pracy w studio nagraniowym, prowadzenia wywiadów czy też sztuki montażu.
  • Najlepsze materiały są prezentowane na antenie radiowej w trakcie programu „Studenteria”, a przedstawiciele redakcji licealnej w nim uczestniczą.

KROK 3

  • Na koniec każdego miesiąca, jako formę zamknięcia współpracy, WDiNP UW i Radio Kampus organizują mobilne studio radiowe w Liceum i spotykają się z redakcją licealną, Dyrekcją i innymi uczniami.
  • Etap ten wiąże się jednocześnie z organizacją - w samym Liceum - spotkań z przedstawicielami Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, którzy prezentują zgromadzonym ofertę edukacyjną jednostek, wchodzących w skład Wydziału (tj. Instytutu Dziennikarstwa, Instytutu Nauk Politycznych, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Polityki Społecznej oraz Instytutu Europeistyki).
  • Spotkania z przedstawicielami Wydziału mogą przyjąć formę krótkich warsztatów, wykładów i nieformalnych rozmów z reprezentantami Samorządów Studenckich.

Zgłoszenia

Osoby chętne prosimy o wysłanie wiadomości email na adres prezydent@staszic.waw.pl. (W treści podaj swoje imię, nazwisko oraz klasę).