Serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich Warszawy do wzięcia udziału w XXIV Festiwalu Poezji Współczesnej. Zgłoszenia własnych 5 utworów o dowolnej tematyce z zaznaczeniem podstawowych informacji o autorze:

  • nazwę szkoły, do której uczęszcza,
  • klasę i jej profil,
  • imię, nazwisko lub godło,
  • numer telefonu, e-mail,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przesłanych wierszy na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. 133, poz. 883 ze zm.)”

należy do 4 kwietnia 2012 r. dostarczyć (na płycie CD i w wersji drukowanej) do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica, ul. Nowowiejska 37a lub przesłać na adres: sekretariat@staszic.waw.pl.
Uprzejmie informujemy, że przesłanych tekstów nie zwracamy.

Lista twórców zakwalifikowanych do Konkursu oraz terminy warsztatów artystycznych zostaną opublikowane w gablocie przed Szkołą i na stronie internetowej Szkoły w dniu 11 kwietnia 2012 r. Twórcy prezentują w Finale Festiwalu 3 wybrane przez siebie teksty spośród 5 zgłoszonych wierszy. Finał Festiwalu odbędzie się 20 kwietnia 2012 r. w auli Liceum o godz. 18:00. W Jury zasiądą wybitni przedstawiciele środowisk twórczych Warszawy. Sponsorzy fundują wyjątkowo atrakcyjne nagrody.

Wystąpiliśmy do Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o objęcie patronatu nad Festiwalem Poezji Współczesnej.