Senat

Głosowanie odbędzie się we wtorek 21 stycznia 2014 roku w auli w trakcie przerw od godz. 9.00 do godz. 14.05. SPISeG nie zostanie wykorzystany przez Komisję, głosujący oddadzą głosy na kartach wyborczych poprzez wrzucenie do urny.

Głosowanie w ramach ewentualnej drugiej tury wyborów odbędzie się we wtorek 28 stycznia 2014 roku zgodnie z harmonogramem tury pierwszej.