Senat

Skan protokołu z posiedzenia komisji wyborczej z dnia 21.01.14

                                                  Protokół