Senat

Zapraszamy do zapoznania się z Ordynacją wyborczą na urząd Prezydenta na rok szkolny 2013/2014 z poźn. zm. uchwaloną przez Senat 7 stycznia 2014 r. i znowelizowaną 8 oraz 20 stycznia 2014 r. Niniejszym Uchwała Senatu "Ordynacja o Wyborach Prezydenta na rok szkolny 2013/2014" z dnia 16.12.2013 r. zostaje uchylona. Wybory na urząd Prezydenta odbędą się 21 stycznia 2014 r.

Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest Prezydent - Maria Sieńko. Z grona Senatorów zostali wybrani członkowie Komisji Wyborczej. Komisarzami zostali: Senator klasy 3c, Jan Michalski i Marszałek Senatu, Piotr Marek Sławek. Kandydaci na Prezydenta zgłaszają swoje kandydatury do Marszałka Senatu w terminie do 14 stycznia 2014 roku.

Marszałek Senatu