W intencji


Stanisława Staszica,
Dyrektorów, Nauczycieli,
Wychowawców
i Pracowników
oraz
Wychowanków

Szkoły Realnej, Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica,
TPD 2, XIV LO im. K. Gottwalda,
XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

w 108. rocznicę utworzenia Szkoły

12 stycznia 2014 roku o godzinie 19.00 odprawiona zostanie uroczysta
Msza Święta w dawnym kościele szkolnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
przy ulicy Emilii Plater róg Wspólnej

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. S. Staszica w Warszawie