Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Pani Profesor Aliny Tabakowej


wieloletniej nauczycielki języka rosyjskiego
w naszym Liceum.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.


Społeczność XIV Liceum im. Stanisława Staszica