Pangea Konkurs Matematyczny

Pierwszy etap odbędzie się 10 stycznia 2014. Arkusze zadań zostaną wysłane do szkół biorących udział w konkursie. Szkoła, która bierze udział w konkursie jest odpowiedzialna za przebieg I-go Etapu.

Pierwszy etap konkursu zawiera 15 zadań o różnym stopniu trudności.

Karty odpowiedzi i testy zostaną dostarczone do szkół przed Konkursem w oddzielnych kopertach. Testy są tajne do chwili rozpoczęcia Konkursu, który powinien nastąpić o godzinie 9:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może wyrazić zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie Konkursu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 8:20.

Otwarcie kopert następuje w obecności uczestników Konkursu. Otwarcie ma miejsce bezpośrednio po naniesieniu danych identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi przez uczestników Konkursu.

Każdy uczestnik powinien prawidłowo wypełnić kartę odpowiedzi wpisująć dane osobowe. Organizator konkursu nie sprawdzi karty odpowiedzi jeśli nie zostanie ona poprawnie podpisana.

Uczestnikom zabrania się opuszczania sali nie wcześniej niż po upływie 45 minut od otrzymania testów. W wyjątkowych sytuacjach, czyli w przypadku opuszczenia sali przed upływem 45-ciu minut od otrzymania testu, uczeń jest zobowiązany do pozostawienia testu w sali.