Konkurs St@ś odbędzie się 10 czerwca 2013 r. o godzinie 9:00 w Liceum Staszica.
Komisja konkursowa uznała, że do konkursu mogą przystąpić również uczestnicy określeni w formularzu jako "rezerwowi" - razem maksymalnie 10 osób z jednej szkoły.
Lista osób zakwalifikowanych