15 maja 2012 r. rusza III edycja konkursu Jestem szefową - wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej realizowana w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Dotychczas zorganizowane zostały dwie edycje konkursu - w 2010r. oraz 2011r. Na ubiegłoroczną II edycję konkursu napłynęło blisko 270 prac z całej Polski, prawie o połowę więcej niż w roku 2010. Rosnąca popularność inicjatywy wskazuje na dużą potrzebę działań na rzecz wzmacniania zdolności przywódczych kobiet i dziewcząt w Polsce.


Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet - liderek wśród młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczennic I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowanych wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych.

Na finalistki konkursu czekają nagrody rzeczowe, spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie polityki, biznesu i mediów. Dodatkową nagrodą specjalną dla laureatek konkursu jest wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Istotnym elementem konkursu w tej edycji jest objęcie 20 finalistek, a także towarzyszących im rodziców i nauczycieli programem rozwojowym zawierającym takie elementy jak: szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoring i wizyty studyjne w wybranych instytucjach.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 18 czerwca br. (liczy się data stempla pocztowego). Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się 12 września br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Więcej  informacji na stronie: http://www.men.gov.pl

 

z.up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/

Mariusz Dobijański
Mazowiecki Wicekurator Oświaty