W tym roku ośmiu uczniów naszego Liceum otrzymało tytuł laureata Olimpiady Matematycznej:

  • Igor Kotrasiński
  • Wojciech Nadara
  • Karol Kaszuba
  • Paweł Nałęcz-Jawecki
  • Barbara Mroczek
  • Anna Olech
  • Bartłomiej Żak
  • Anna Siennicka
Igor Kotrasiński, Wojciech Nadara i Karol Kaszuba znajdą się w reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną w Argentynie.