Dyrekcja, Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły i Samorząd Szkolny zapraszają na doroczny Jubileuszowy Bal Kostiumowy związany z rocznicą utworzenia Szkoły.

Bal odbędzie się 21 lutego 2012 r. w auli szkolnej. Rozpocznie się polonezem o godz. 18.00. Zakończenie zabawy przewidujemy na godz. 22.00.

Można przyjść z osobą towarzyszącą. Przypominamy, że obowiązują stroje z epoki Stanisława Staszica (sarmackie i klasycystyczne). Dopuszczamy elegancki ubiór wieczorowy (garnitur i długa suknia balowa). Wypożyczenie strojów z epoki Patrona dofinansowuje Rada Rodziców (30% kosztów).

Imienne zaproszenia będą wydawane senatorom klas przez Samorząd Szkolny.

Zapraszamy i życzymy przyjemnej zabawy.