Decyzją Dyrekcji XIV LO, wybory na stanowisko Prezydenta Samorządu Uczniowskiego zostają unieważnione. Decyzja została podjęta na mocy niezgodności e-głosowania z ordynacją wyborczą. Kolejne wybory odbędą się w czwartek 24 stycznia w sali 115 od 3 do 6 przerwy.