Szkolny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłasza, że rozpoczynamy rejestrację wolontariuszy XX finału. Wszystkich chętnych prosimy o wysyłanie maili na adres: wosp.staszic@gmail.com. Prosimy o wklejenie w treść maila następującego szablonu:

Do: wosp.staszic@gmail.com

Temat maila: Wolontariusz 2012- Imię Nazwisko

Treść:
Imię i Nazwisko: imię nazwisko
Data urodzenia: DD.MM.RRRR
Adres zamieszkania: ulica, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto
Nazwa i adres szkoły: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
ul. Nowowiejska 37a, 02-010 Warszawa

Załącznik: zdjęcie w formacie legitymacyjnym (najlepiej jpg).

W tym roku identyfikatorów jest niewiele, więc kto pierwszy ten lepszy.