Na uprzejmą prośbę rodziców podajemy jeszcze raz numer konta, na który należy dokonywać wpłat na bal studniówkowy w roku szkolnym 2011/2012: 

BANK ZACHODNI WBK S.A
33 1090 1883 0000 0001 1751 0916

Na rzecz

Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 82
02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 37A

W tytule wpłaty należy wpisać: wpłata na studniówkę, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Przypominamy, że pierwszą ratę wpłacamy do 9 grudnia 2011 r., a drugą do 12 stycznia 2012 r. Wpłaty dokonane przelewem na ww. konto nie są objęte prowizją, natomiast wpłata bezpośrednia w oddziale banku objęta jest prowizją 0.5%.

Komitet Studniówkowy