W intencji

Stanisława Staszica,

Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników
oraz Wychowanków
Szkoły Realnej, Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica, TPD2,
XIV LO im. K. Gottwalda, XIV LO im. S. Staszica

w 107. rocznicę utworzenia Szkoły

20 stycznia 2013 roku o godzinie 19.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta w dawnym kościele szkolnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Emilii Plater róg Wspólnej.

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. S. Staszica
w Warszawie