Z przyjemnością zapraszamy absolwentów do szkoły po odbiór świadectw dojrzałości - w piątek, 29 czerwca od godziny 12.00 do 16.00 w sali 115. W innych dniach zapraszamy w czasie pracy sekretariatu od godziny 8.00 do 15.00.