W ramach Międzynarodowego Roku Chemii i Roku Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego organizuje cykl dyskusji poświęconych podstawowym problemom chemii. Dotychczas przeprowadzone zostały dwie dyskusje: „Co to jest molekuła?" oraz „Co to jest lek?". Dyskusje są prowadzone przez moderatora, którym jest wybitna osoba w dyscyplinie, której poświęcona jest dyskusja, a problem z różnych stron naświetlają eksperci. Po tych wystąpieniach rozpoczyna się dyskusja otwarta dla wszystkich przybyłych.

4 listopada 2011r., o godz. 16:00, w Audytorium Średnim na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej odbędzie się kolejna dyskusja pt. „Dokąd zmierza chemia i technologia polimerów?". Moderatorem spotkania będzie prof. Zbigniew Florjańczyk z PW, a ekspretami zgodzili się być prof. Andrzej Duda (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi), Andrzej Dworak (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN wZabrzu), Henryk Galina (Politechnika Rzeszowska), Wojciech Lubiewa-Wieleżyński (prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego), Stanisław Penczek (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi) i Stanisław Słomkowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi).

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz aktywnego udziału w dyskusji.