Przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy oraz dr Marka Ostrowskiego (twórcy Projektu Warszawa i koncepcji Akademii Wiedzy o Mieście) przy wsparciu Wydziału Biologii UW i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie została otwarta Akademia Wiedzy o Mieście.

Akademia Wiedzy o Mieście ma być w rozumieniu twórcy projektem naukowo-obywatelskim pełniącym szczególną rolą w warszawskiej kulturze i edukacji oraz stanowiącym wzorce kompetencji i zachowań w powiązaniu z różnorodną wiedzą o mieście. Wykłady i zajęcia będą prowadzone przez wykładowców, którzy uczestniczyli w poprzednich etapach Projektu Warszawa. Są to m.in. naukowcy stołecznych uczelni, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz znane osoby życia publicznego.


Dwusemestralne zajęcia są planowane na ok. 100 godzin. Będą odbywały się w salach wykładowych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dotychczasowego współorganizatora międzyuczelnianych pionierskich zajęć z Varsavianistyki. Część zajęć będzie odbywała się w innych miejscach Warszawy, często tam, gdzie dostęp na co dzień jest niemożliwy. Zajęcia są całkowicie darmowe.

Po więcej informacji i plan zajęć w roku akademickim 2011/2012 zapraszam na stronę www.varsovia.pl.