Z przyjemnością zapraszamy absolwentów do szkoły po odbiór świadectw dojrzałości - w czwartek, 30 czerwca od godziny 12.00 do 16.00.
W innych dniach zapraszamy w czasie pracy sekretariatu od godziny 8.00 do 15.00.

Regina Lewkowicz