godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Aktualności z Września 2022

25 September 2022

Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych 2022

Sukcesy naszych uczniów na Mistrzostwach Polski Debat Parlamentarnych 2022

Z wielką dumą i radością informujemy, że Hanna Szczerbińska (4b4) wygrała tegoroczne Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych i tym samym została najmłodszą osobą w historii turnieju z tytułem Mistrza Polski Debat Parlamentarnych! Serdecznie gratulujemy również sukcesów Mikołajowi Sękowi (3f) - awans do ćwierćfinału turnieju - oraz Jankowi Żukowi (2a), który został 6. najlepszym mówcą w kategorii novice.

Wszystkim osobom debatującym życzymy dalszych sukcesów w znakomicie rozpoczętym nowym sezonie!


19 September 2022

Finał konkursu Młodzi Naukowcy Unii Europejskiej (EUCYS)

Z ogromną radością i dumą pragniemy poinformować, że na zakończonym w Lejdzie światowym finale konkursu Młodzi Naukowcy Unii Europejskiej (EUCYS) tegoroczna absolwentka Staszica

Gabrysia Szczepanik (3D3)

zdobyła Nagrodę Specjalną International Swiss Talent Forum!

Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

14 September 2022

Zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszam Rodziców naszych Uczniów na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie - w najbliższy poniedziałek 19 września 2022 roku o godzinie 18:00.

9 September 2022

Nowi uczniowie klas pierwszych w internacie

31 sierpnia do Internatu przybyli nowi uczniowie klas pierwszych. Starsi wychowankowie i wychowawcy ciepło ich powitali. Życzymy owocnej nauki i domowej atmosfery!

uczniowie w internacie

7 September 2022

Dożywianie – stypendium "Posiłek dla ucznia"

W liceum udzielana jest pomoc w zakresie dożywiania.
"Stypendium „Posiłek dla ucznia”, może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków pomocy społecznej."

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXXVIII/970/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”

Uchwała nr LXIX/2240/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia"

Wypełniony wniosek należy złożyć u pedagoga szkolnego (pok. 202) do 28.09.2022 r.

Druk wniosku - do pobrania.

6 September 2022

Kiermasz podręczników

W najbliższą środę i czwartek na przerwach obiadowych odbędzie się w auli kiermasz podręczników dla klas pierwszych.
Zapraszamy według następującego harmonogramu:

środa (07.09.2022 r.):

 • pierwsza przerwa obiadowa - klasy a, d, i
 • druga przerwa obiadowa - klasy b, g, c

czwartek (08.09.2022 r.):

 • pierwsza przerwa obiadowa - klasy e, f
 • druga przerwa obiadowa - możliwość zakupu pozostałych książek przez wszystkich zainteresowanych uczniów klas pierwszych.

W przypadku uczniów klas starszych kiermasz odbędzie się on-line poprzez stronę kiermaszu (kiermasz.staszic.waw.pl) w czwartek od godziny 14.50. Podręczniki zarezerwowane będzie można odbierać w piątek (09.09.2022 r.) i poniedziałek (12.09.2022 r.) w pomieszczeniu SU na wszystkich przerwach.

5 September 2022

„Wyprawka szkolna” – dofinansowanie zakupu podręczników

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022-2023.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2022/2023 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący, 
 3. słabosłyszący, 
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do 12 września 2022 r. do pedagoga szkolnego pok.202

Wzór  wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych   w roku szkolnym 2022/2023 wraz z instrukcją wypełniania  oraz materiały informacyjne znajdują się pod linkiem: https://edukacja.um.warszawa.pl/wyprawka-szkolna

Oświadczenie - do pobrania

1 September 2022

Msza Święta

W dniu 2 września zajęcia wszystkich klas rozpoczynają się od drugiej lekcji (tj. o godz.9:10).

Jednocześnie informujemy, że w Kościele Najświętszego Zbawiciela o godz. 8:00 odbędzie się Msza Święta, w której mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.