godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Aktualności z Lipca 2022

31 July 2022

52. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna

Z wieką radością i dumą informujemy, że w zakończonej 17 lipca 52 Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej (odbyła się zdalnie w Szwajcarii (Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna miała się odbyć w Mińsku na Białorusi, ale, w wyniku bojkotu, została w ostatecznie przeniesiona do Szwajcarii) uczeń Staszica
Stanisław Karpiejczyk (3b4)
zdobył srebrny medal.
Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

31 July 2022

Centralno-Europejska Olimpiada Informatyczna

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w zakończonej w sobotę 30 lipca Centralno-Europejskiej Olimpiadzie Informatycznej (CEOI)tegoroczni absolwenci Staszica

Jan Strzeszyński (3A3)
i
Michał Stawarz (3A3)

zdobyli złote medale.
Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, zwłaszcza w IOI!!!

26 July 2022

XXXV Turniej Młodych Fizyków

Z ogromną radością i dumą pragniemy poinformować, że na zakończonym w sobotę w Timisoarze (Rumunia) światowym finale XXXV Turneju Młodych Fizyków (IYPT) startujący w 5-osobowej reprezentacji Polski tegoroczni absolwenci Staszica
Rafał Bryl (3F3),
Maciej Dąbkowski (3G3)
i
Jan Turczynowsicz (3G3) (kapitan)
zajęli miejsce 3 i zdobyli złote medale Turnieju.

Ogromnie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

20 July 2022

Kandydaci

Już 28 lipca 2022 r. ogłosimy listy Kandydatów przyjętych do naszej szkoły. Na wolne miejsca przyjmiemy Kandydatów w rekrutacji uzupełniającej. Wnioski o przyjęcie na wolne miejsca należy złożyć na druku pobranym ze strony szkoły (link) w formie elektronicznej wysłanej na adres rekrutacja@staszic.waw.pl lub w formie papierowej złożonej w sekretariacie szkoły w terminie 1-3 sierpnia 2022 r.

16 July 2022

LXIII Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna

Z ogromną radością i dumą informujemy, że na zakończonej LXIII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej tegoroczny absolwent Staszica

Marek Zbysiński

zdobył srebrny medal.

Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

15 July 2022

Kolejny Etap Rekrutacji

Przypominamy naszym Kandydatom, że 20 lipca 2022 r. ogłosiliśmy listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023. Od 21 do 27 lipca 2022 r. zapraszamy do składania oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych w godzinach 10:00 – 15:00 (w poniedziałek 25 lipca w godzinach 12:00 -16:00)

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. oryginalne dyplomy lub zaświadczenia o osiągnięciach punktowanych w rekrutacji,
 4. wypełnione deklaracje (pobrane ze strony szkoły) dotyczące:
  • wyboru drugiego języka obcego
  • religii/etyki
  • opieki medycyny szkolnej
  • oraz 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej - podpisane imieniem i nazwiskiem.

Komisja Rekrutacyjna

11 July 2022

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

20 czerwca odbyło się w Internacie spotkanie podsumowujące mijający rok szkolny. Oprócz słodkiego poczęstunku Kierownik Internatu na wniosek Rady Wychowawców Internatu wręczyła wychowankom nagrody rzeczowe w kilku kategoriach m.in. za wzorowe funkcjonowanie w społeczności Internatu, udział w wolontariacie, działalność w Radzie Wychowanków Internatu czy przestrzeganie zasad Konkursu Czystości oraz systematyczną dbałość o estetykę najbliższego otoczenia. Gratulujemy i do zobaczenia w przyszłym roku. Bezpiecznych oraz udanych wakacji!
2137
2137
2137