godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Aktualności z Czerwca 2020

26 June 2020

REKRUTACJA - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW 26.06-10.07.2020 r.

W dniach 26 czerwca – 10 lipca Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wnioski o przyjęcie do szkoły, kopie *) świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz innych wymaganych dokumentów (w tym informacji o wyborze II języka, religii i etyki- do pobrania w zakładce KANDYDACI/DOKUMENTY)  w godzinach:

poniedziałek : 12:00 – 16:00

wtorek – piątek : 12:00 – 15:00

25 June 2020

Wyniki konkursu programistycznego dla klas pierwszych

Dziękuje wszystkim Uczestnikom konkursu "Bajtek, czyli na kontest i z powrotem " za udział. 

Wyniki konkursu TUTAJ

Wielkie podziękowania dla:
Wiktorii Rozkosz 1B, Artura Wojtuszkiewicza 1A, Jakuba Kośmickiego 1A, Jana Strzeszyńskiego 1A, Marka Zbysińskiego 1A, Michała Stawarza 1A, Mirona Hunia 1A, Andrzeja Gwiazdę 1B, Jana Ebinga 1B, Kuby Bojarowskiego 1C, Szymona Karpińskiego 4C 
za pomoc przy konkursie.


18 June 2020

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

REKRUTACJA - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW 15-10.07.2020 r.

W dniach 15 czerwca – 10 lipca Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wnioski o przyjęcie do szkoły w godzinach:

poniedziałek : 12:00 – 16:00

wtorek – piątek : 12:00 – 15:00

10 June 2020

EGZAMINY MATURALNE 2020

W czerwcu Internat przy XIV LO im. S. Staszica wznowił pracę stacjonarną i przyjął tegorocznych uczniów - maturzystów. Był to czas wzmożonej nauki i znaczącego wysiłku, bo wynik egzaminów dojrzałości jest przepustką na wymarzone studia. Za wszystkich tegorocznych maturzystów trzymaliśmy mocno kciuki!

matura

uczennica

uczeń

uczennica

uczeń

10 June 2020

Skład polskiej drużyny na Bałtycką Olimpiadę Informatyczną

Z wielką radością informujemy, że w skład polskiej drużyny na Bałtycką Olimpiadę Informatyczną zakwalifikowano uczniów Staszica

Pawła Pilarskiego,
Jana Strzeszyńskiego,

i Mikołaja Bulge,

a do grona rezerwowych - Dominika Wawszczaka i Jakuba Bachurskiego.

Bardzo serdecznie gratulujemy i  życzymy kolejnych sukcesów!!! 

2 June 2020

Konkurs na nowy zespół webmasterów

Trwa konkurs na nowy zespół webmasterów strony Liceum Staszica. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych z klas pierwszych w drużynach kilkuosobowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 czerwca 2020r. Konkurs będzie rozstrzygany przez Komisję Konkursową złożoną z Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli informatyki oraz obecnego przewodniczącego Zespołu.

Wymagania:

 • dyspozycyjność
 • znajomość Pythona, frameworku Django
 • znajomość HTML, CSS i frameworku Bootstrap
 • umiejętność redagowania tekstów

Dodatkowe wymagania:

 • podstawowa znajomość systemu Linux
 • znajomość git
 • znajomość SQL
 • znajomość jQuery
 • podstawowa znajomość protokołu HTTP

Zgłoszenia swoich kandydatur prosimy przesyłać na adres: webmaster@staszic.waw.pl wpisując w temacie "Konkurs - WEB".

Zakres uprawnień i obowiązków Zespołu webmasterów

 1. Kadencja szkolnej ekipy webmasterów trwa jeden rok
 2. Zespół uczniów opiekujących się szkolną stroną internetową wyłaniany jest w drodze konkursu, przebiegającego zgodnie z następującymi zasadami:
  • konkurs na stanowisko webmastera ogłasza przewodniczący Zespołu webmasterów;
  • po ogłoszeniu konkursu zainteresowani uczniowie klas pierwszych lub drugich zgłaszają swój zespół złożony z przewodniczącego Zespołu i co najmniej dwóch członków poprzez wysłanie zgłoszenia w formacie pdf na adres poczty elektronicznej webmaster@staszic.waw.pl oraz sekretariat@staszic.waw.pl;
  • kandydat na stanowisko przewodniczącego Zespołu webmasterów przesyła list motywacyjny, rekomendację wychowawcy klasy; w zgłoszeniu przedstawia swoje umiejętności i osiągnięcia, a także pomysły dotyczące zmian szkolnej strony internetowej oraz dokonuje prezentacji swojego zespołu;
  • warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest osiąganie przez wszystkich członków Zespołu z przedmiotów szkolnych ocen, co najmniej dostatecznych i wzorowej lub bardzo dobrej oceny zachowania w ostatnim semestrze nauki (lub obecnym, jeżeli wystawiono już oceny końcowe);
  • konkurs rozstrzyga Komisja Konkursu, w skład której wchodzi Dyrektor Szkoły, przewodniczący Zespołu webmasterów i nauczyciele informatyki. Komisja może zasięgnąć opinii wychowawców na temat kandydujących uczniów.
  • Komisja Konkursowa przed podjęciem decyzji rozstrzygającej konkurs może zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną przewodniczącego i członków kandydującego Zespołu webmasterów.
 3. Nowy zespół przejmuje obowiązki od poprzedniego Zespołu na spotkaniu w obecności Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli informatyki.