godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Aktualności z Grudnia 2020

26 December 2020

Serdeczne Życzenia

Kochani Uczniowie, drodzy Rodzice i Nauczyciele,

życzę Państwu na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący 2021 Rok dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego oraz nadziei na kochaną normalność.

Regina Lewkowicz

19 December 2020

Wybory w Staszicu!

Do Komisji Wyborczej wpłynęło sześć zgłoszeń kandydatur na Prezydenta Samorządu Szkolnego. Czworo kandydatów pomyślnie przeszło weryfikację wymaganych dokumentów. Zgodnie z ordynacją wyborczą publikujemy listę kandydatów na Prezydenta w roku szkolnym 2020/2021 wraz z programami w postaci eseju na temat: „Jak wyobrażam sobie moją pracę w samorządzie szkolnym XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie".

Eseje kandydatów:

Tym samym rozpoczyna się kampania wyborcza.
6 December 2020

Kondolencje od Rady Rodziców

czarno-białe zdjęcie róży i czarnej wstążki obok jej łodygi

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnej nauczycielki

Pani Profesor Anny Cuglewskiej – Ciaś

Swoim niezwykłym talentem pedagogicznym obdarzała pokolenia naszych dzieci, ucząc miłości do literatury i ojczystego języka. Wychowywała uczniów w poszanowaniu humanistycznych wartości, którymi kierowała się w swoim życiu. Człowiek o dobrym sercu, szlachetny i mądry. Osoba, której ciepła i zrozumienia mógł doświadczyć każdy, kto miał szczęście znaleźć się na Jej drodze życia.

Wyrażając wdzięczność za każde z tych spotkań, składamy serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny i wszystkich tych, którym była bliska.

Rada Rodziców XIV LO im. S. Staszica.

Czarno-białe zdjęcie dwóch róż ułożonych pod kątem około 20 stopni od powierzchni

3 December 2020

„Ten pożytek z poezji, że nam przypomina
jak trudno jest pozostać tą samą osobą,
bo dom nasz jest otwarty, we drzwiach nie ma klucza
a niewidzialni goście wchodzą i wychodzą.”

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 2 grudnia 2020 roku po długiej i ciężkiej chorobie
zmarła

Pani Profesor

Anna Cuglewska - Ciaś

wspaniała, pełna pasji humanistka,
nasza droga Koleżanka,
otwarta na problemy ludzi, zawsze gotowa służyć radą i pomocą.
Niezmiennie dbała o pryncypia i stawiała troskę o jak najwyższy poziom Szkoły za cel swojej wieloletniej pracy z młodzieżą, a jej pełne swady komentarze przypominające o elitarności Staszica na trwałe weszły do szkolnej legendy.
Potrafiła na swoich lekcjach zaszczepić uczniom miłość do literatury i  języka, czego świadectwem są sukcesy Jej wychowanków w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.
Zainicjowała i z ogromnym oddaniem przez ponad trzydzieści lat organizowała Festiwal Poezji dający młodzieży warszawskiej szansę prezentacji swoich utworów i uwierzenia, że: 

Ten pożytek z poezji, że nam przypomina
jak trudno jest pozostać tą samą osobą

Wychowała wiele pokoleń młodzieży. Cieszyła się ogromnym autorytetem wśród uczniów,
którym wpajała proste zasady kształtujące poczucie własnej wartości i pozwalające pewnie wkraczać w świat dorosłości.
Pełna zdecydowania w swoich działaniach,
dzięki swej pasji animowania życia kulturalnego Naszego Liceum
pozyskała wielu oddanych Szkole przyjaciół.
Wieloletnia Przewodnicząca Szkolnego Zespołu Polonistów
Pamięć o Niej pozostanie w naszych sercach.

Dyrekcja i nauczyciele
XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica