godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Aktualności z Września 2015

29 September 2015

Wykład o kombinatoryce i nieskończoności

We wtorek, 29.09.2015, o 15:00 odbędzie się wykład pt. "Wyłącznie nieokresowy parkietaż".

Opowieść o układzie kafelków,
o bajecznie kolorowych obrazkach,
którymi da się pokryć płaszczyznę,
ale wyłącznie nieokresowo.

W rolach głównych: kombinatoryka i nieskończoność.

Bajka według: Nicolas Ollinger. Two-by-two Substitution Systems and the Undecidability of the Domino Problem.

24 September 2015

Studia na Oxbridge

We wtorek 22 września odbyło się spotkanie dotyczące studiowania w Wielkiej Brytanii, w szczególności na Oxford i Cambridge. Poprowadziła je Aleksandra Pędraszewska, studentka Cambridge, która zdobyła w zeszłym roku tytuł najlepszego studenta w Zjednoczonym Królestwie.

23 September 2015

EUCYS 2015

Uczniowie naszej szkoły, Michał Bączyk i Paweł Czyż, zdobyli jedną z trzech głównych 1. nagród oraz nagrodę honorową w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) - prestiżowych i niezwykle trudnych zawodach, organizowanych przez Komisję Europejską dla nastolatków, którzy traktują naukę bardzo poważnie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

22 September 2015

76. rocznica napadu ZSRR na Polskę

17 września 2015r. w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odbyły się uroczystości rocznicowe.
17 September 2015

XX lat spotkań i modlitwy uczniów szkół warszawskich przy Pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie

17 września w 76. rocznicę napaści wojsk bolszewickich na Polskę, jak co roku, delegacja naszego Liceum wzięła udział w uroczystościach organizowanych przez NSZZ "Solidarność" przy Pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. Sztandar XIV LO im. S. Staszica, wraz ze sztandarami innych warszawskich szkół towarzyszył uczczeniu pamięci Polaków, którzy poświęcili swe życie Ojczyźnie na Wschodzie. Szkołę na uroczystości reprezentowały klasy z gimnazjum i liceum, którym towarzyszyły pani Dyrektor Regina Lewkowicz, prof. Liliana Mikos, prof. Urszula Wojciechowawska i prof. Ewa Macias.

Trzem uczniom klasy If XIV LO przypadł zaszczyt recytowania wzruszającego wiersza traktującego o męczeństwie Polaków na Wschodzie.

7 September 2015

Kółko Matematyczne Gimnazjalistów

Wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych matematyką zapraszamy na czwartkowe zajęcia.
Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym odbędzie się 1 października 2015.
Kółko odbywa się w sali 209 w godzinach 16:00-17:30.
Zajęcia są bezpłatne, nie wymagamy wcześniejszych zapisów.

7 September 2015

Stypendia szkolne i dofinansowanie dla ucznów

Informujemy, że na stronie internetowej Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, w zakładce dla ucznia i rodzica / pomoc socjalna dla uczniów opublikowane zostały druki wniosków:

  • o stypendia szkolne i zasiłek szkolny
  • o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu Wyprawka szkolna dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2015r.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015r.

2 September 2015

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

W naszej Szkole 1 września odbyła się warszawska inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016. Gościliśmy Panią Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz - Waltz. Wśród szanownych Gości  byli również: Rektor Politechniki Warszawskiej Profesor Władysław Wieczorek, Burmistrz Dzielnicy Ochota Pani Katarzyna Łęgiewicz, Radny m. st. Warszawy Pan Jarosław Szostakowski i inni szacowni Przyjaciele Szkoły.

1 September 2015

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęli drugoklasiści i trzecioklasiści o godz. 11, natomiast pierwsze klasy "przywitały" swoją szkołę o 12.30.