godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

Plan obowiązujący od września 2018 roku:
przedmiot matematyczny informatyczny przyrodniczy mat-fiz-chem mat-fizyczny
I II III razem I II III razem I II III razem I II III razem I II III razem
język polski 3 4 5 12 3 4 5 12 3 5 4 12 3 4 5 12 3 4 5 12
j. angielski 2 4 3 9 2 4 3 9 2 4 3 9 2 4 3 9 2 4 3 9
j.niemiecki lub hiszpański 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
WoK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
historia 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
WoS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
geografia 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
biologia 1 1 2 1 1 2 2 4 3 9 1 1 1 1 2
chemia 1 1 1 3 1 1 2 2 3 4 9 3 (1h w szkole i 2h na UW) 5 (2h w szkole i 3h na UW) 4 (2h w szkole i 2h na UW) 12 1 1 2
fizyka 2 5 5 12 2 4 3 9 1 3 1 5 2 5 4 11 2 6 6 14
matematyka 6 6 6 18 5 6 7 18 5 5 6 16 5 6 5 16 6 6 6 18
informatyka 2 2 1 5 2 3 3 8 1 1 1 1 1 1 1 3
WF 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
EDB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GW 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
religia 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Razem 33 34 31 98 32 34 31 97 32 34 31 97 32 34 31 97 32 34 31 97

Plan obowiązujący roczniki uczące się maksymalnie do kwietnia 2020 roku:
przedmiotmatematycznyinformatycznyprzyrodniczymat-fizyczny
IIIIIIrazemIIIIIIrazemIIIIIIrazemIIIIIIrazem
język polski34512345123541234512
j. angielski2439243924392439
j.niemiecki lub hiszpański2226222622262226
WoK11111111
historia2226222622262226
WoS11111111
PP22222222
geografia11211211112
biologia1121122439112
chemia11131122349112
fizyka255122439131526614
matematyka66618567185561666618
informatyka22152338111113
WF3339333933393339
EDB11111111
GW1113111311131113
religia2226222622262226
Razem33343198323431973234319732343197

Plan 4-letniego liceum obowiązujący od września 2019 roku:


przedmiotmatematycznyinformatycznyprzyrodniczymatematyczno-fizyczny
IIIIIIIVrazemIIIIIIIVrazemIIIIIIIVrazemIIIIIIIVrazem
język polski444416444416444416444416
język angielski333312333312333312333312
język niemiecki/hiszpański22228222282222822228
filozofia11111111
historia22228222282222822228
wiedza o społeczeństwie112112112112
podstawy przedsiębiorczości112112112112
geografia1214121412141214
biologia121412142343121214
chemia121412142432111214
fizyka3352132352121124346316
matematyka666624565622565521566724
informatyka11132232911131113
algorytmika1124
wychowanie fizyczne333312333312333312333312
edukacja dla bezpieczeństwa11111111
godzina wychowawcza11114111141111411114
religia/etyka22228222282222822228
wychowanie do życia w rodzinie0,370,370,370,371,480,370,370,370,371,480,370,370,370,371,480,370,370,370,371,48
do dyspozycji dyrektora2211211222
razem33,3736,3734,3727,37131,4832,3736,3734,3727,37130,4832,3736,3734,3727,37130,4832,3736,3734,3727,37130,48

Plan nauczania w 3-letnim liceum obowiązujący od września 2019 roku:

przedmiot matematyczny informatyczny przyrodniczy mat-fizyczny

I II III razem I II III razem I II III razem I II III razem
język polski 3 4 5 12 3 4 5 12 3 5 4 12 3 4 5 12
j. angielski 2 4 3 9 2 4 3 9 2 4 3 9 2 4 3 9
j.niemiecki lub hiszpański 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
WoK 1

1 1

1 1

1 1

1
historia 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
WoS 1

1 1

1 1

1 1

1
PP 2

2 2

2 2

2 2

2
geografia 1 1
2 1 1
2 1

1 1 1
2
biologia 1 1
2 1 1
2 2 4 3 9 1 1
2
chemia 1 1 1 3 1 1
2 2 3 4 9 1 1
2
fizyka 2 5 5 12 2 4 3 9 1 3 1 5 2 6 6 14
matematyka 6 6 6 18 5 6 7 18 5 5 6 16 6 6 6 18
informatyka 2 2 1 5 2 3 3 8 1

1 1 1 1 3
WF 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
EDB 1

1 1

1 1

1 1

1
GW 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
religia 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Razem 33 34 31 98 32 34 31 97 32 34 31 97 32 34 31 97