Odwoływanie obiadów prosimy zgłaszać do godz. 10:00 rano:

 - pod nr tel.: 22 825-80-87

 lub  osobiście w stołówce szkolnej.

W informacji o odwołaniu proszę podać nazwisko i imię dziecka, klasę i daty nieobecności

np. Jan Nowak, IIc, 11.03-15.03.2015

Kandydaci