7 czerwca 2018

Konkurs na nowy zespół webmasterów

Trwa konkurs na nowy Zespół webmasterów strony Liceum Staszica. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych z klas pierwszych w drużynach kilkuosobowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca 2018. Konkurs będzie rozstrzygany przez Komisję Konkursową złożoną z Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli informatyki oraz obecnego przewodniczącego Zespołu.

Wymagania:

 • dyspozycyjność
 • znajomość HTML i CSS
 • umiejętność redagowania tekstów

Dodatkowe wymagania:

 • podstawowa znajomość systemu Linux
 • znajomość git
 • znajomość SQL
 • podstawowa znajomość protokołu HTTP

Mile widziana znajmość Pythona oraz frameworku Django:

 • tworzenie modeli i aplikacji
 • język template'ów Django

Zgłoszenia swoich kandydatur prosimy przesyłać na adres: webmaster@staszic.waw.pl wpisując w temacie "Konkurs - WEB".

Zakres uprawnień i obowiązków Zespołu webmasterów

 1. Kadencja szkolnej ekipy webmasterów trwa jeden rok
 2. Zespół uczniów opiekujących się szkolną stroną internetową wyłaniany jest w drodze konkursu, przebiegającego zgodnie z następującymi zasadami:
  • konkurs na stanowisko webmastera ogłasza przewodniczący Zespołu webmasterów;
  • po ogłoszeniu konkursu zainteresowani uczniowie klas pierwszych lub drugich zgłaszają swój zespół złożony z przewodniczącego Zespołu i co najmniej dwóch członków poprzez wysłanie zgłoszenia w formacie pdf na adres poczty elektronicznej webmaster@staszic.waw.pl i złożenie oryginału w sekretariacie;
  • kandydat na stanowisko przewodniczącego Zespołu webmasterów przesyła list motywacyjny, rekomendację wychowawcy klasy; w zgłoszeniu przedstawia swoje umiejętności i osiągnięcia, a także pomysły dotyczące zmian szkolnej strony internetowej oraz dokonuje prezentacji swojego zespołu;
  • warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest osiąganie przez wszystkich członków Zespołu z przedmiotów szkolnych ocen, co najmniej dostatecznych i wzorowej lub bardzo dobrej oceny zachowania w ostatnim semestrze nauki (lub obecnym, jeżeli wystawiono już oceny końcowe);
  • konkurs rozstrzyga Komisja Konkursu, w skład której wchodzi Dyrektor Szkoły, przewodniczący Zespołu webmasterów i nauczyciele informatyki. Komisja może zasięgąć opinii wychowawców na temat kandydujących uczniów.
  • Komisja Konkursowa przed podjęciem decyzji rozstrzygającej konkurs może zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną przewodniczącego i członków kandydującego Zespołu webmasterów.
 3. Nowy zespół przejmuje obowiązki od poprzedniego Zespołu na spotkaniu w obecności Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli informatyki.
31 maja 2018

Wyniki XXVI Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej

Miło nam poinformować, że w XXVI edycji Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej (The 26th International Philosophy Olympiad) w Czarnogórze, w której wzięły udział reprezentacje krajów z całego świata, nasza tegoroczna absolwentka - Paulina Kaczyńska z kl. 3a - zdobyła wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!

24 maja 2018

Zmarł Profesor Jacek Banasik

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego Nauczyciela wychowania fizycznego Profesora Jacka Banasika.

Był Wychowawcą młodzieży niezwykle zaangażowanym w jej sprawy. Uczniowie zawsze byli dla Niego najważniejsi. Towarzyszył im nie tylko podczas szkolnych zajęć sportowych, ale i niezliczonych obozów oraz warsztatów.

Jak ważny był dla młodych ludzi i przez nich doceniany, świadczą Jego bliskie relacje z absolwentami Szkoły. Serdeczne kontakty z młodzieżą wynikały z otwartości Profesora, z Jego spontanicznego włączania się w realizację uczniowskich pomysłów i gotowości do niesienia pomocy innym. Troskę o ceremoniał szkolny, opiekę nad Sztandarem i współpracę z Samorządem Uczniowskim pojmował jako swoją zawodową misję.

Społeczność XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie żegna Przyjaciela, Wybitnego Pedagoga, Legendę Szkoły, Nauczyciela, dla którego praca z młodzieżą stanowiła pasję.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy płynącego z głębi serca współczucia.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie, absolwenci i pracownicy
XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 30 maja 2018 r. o godz. 10.00 w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela, po którym nastąpi przewiezienie Urny z Prochami do kościoła św. Doroty w Petrykozach, następnie Urna zostanie złożona w grobie rodzinnym w Petrykozach koło Opoczna.