STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99


Projekt planu 4-letniego liceum obowiązujący od września 2019 roku:


przedmiotmatematycznyinformatycznyprzyrodniczymatematyczno-fizyczny
IIIIIIIVrazemIIIIIIIVrazemIIIIIIIVrazemIIIIIIIVrazem
język polski444416444416444416444416
język angielski333312333312333312333312
język niemiecki/hiszpański22228222282222822228
filozofia11111111
historia22228222282222822228
wiedza o społeczeństwie112112112112
podstawy przedsiębiorczości112112112112
geografia1214121412141214
biologia121412142343121214
chemia121412142432111214
fizyka3352132352121124346316
matematyka666624565622565521566724
informatyka11132232911131113
algorytmika1124
wychowanie fizyczne333312333312333312333312
edukacja dla bezpieczeństwa11111111
godzina wychowawcza11114111141111411114
religia/etyka22228222282222822228
wychowanie do życia w rodzinie0,370,370,370,371,480,370,370,370,371,480,370,370,370,371,480,370,370,370,371,48
do dyspozycji dyrektora2211211222
razem33,3736,3734,3727,37131,4832,3736,3734,3727,37130,4832,3736,3734,3727,37130,4832,3736,3734,3727,37130,48

Plan nauczania w 3-letnim liceum obowiązujący od września 2019 roku:

przedmiot matematyczny informatyczny przyrodniczy mat-fizyczny

I II III razem I II III razem I II III razem I II III razem
język polski 3 4 5 12 3 4 5 12 3 5 4 12 3 4 5 12
j. angielski 2 4 3 9 2 4 3 9 2 4 3 9 2 4 3 9
j.niemiecki lub hiszpański 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
WoK 1

1 1

1 1

1 1

1
historia 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
WoS 1

1 1

1 1

1 1

1
PP 2

2 2

2 2

2 2

2
geografia 1 1
2 1 1
2 1

1 1 1
2
biologia 1 1
2 1 1
2 2 4 3 9 1 1
2
chemia 1 1 1 3 1 1
2 2 3 4 9 1 1
2
fizyka 2 5 5 12 2 4 3 9 1 3 1 5 2 6 6 14
matematyka 6 6 6 18 5 6 7 18 5 5 6 16 6 6 6 18
informatyka 2 2 1 5 2 3 3 8 1

1 1 1 1 3
WF 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
EDB 1

1 1

1 1

1 1

1
GW 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
religia 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Razem 33 34 31 98 32 34 31 97 32 34 31 97 32 34 31 97