Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego
zaproszenie kieruje do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych
miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), a chcieliby rozpocząć naukę
w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście.
Poza finansowaniem zakwaterowania w bursie,
stypendium oferuje także:
●   wspólne działania społeczne,
●   tutoringu oraz Indywidualny Planu Rozwoju,
●    naukę języka angielskiego,
●    opiekę doświadczonej i zaangażowanej kadry,
●    wsparcie psychologiczne,
●    letnie i zimowe wyjazdy, warsztaty.
To wszystko stypendyści i stypendystki, absolwenci i absolwentki
programu oraz zespół fundacji realizują razem, wspierając się
wzajemnie.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na
stronie: www.efc.edu.pl/programy/horyzonty [1].